Vår vision är att Upprenna Naturhus ska vara en unik mötesplats och inspirera till ett hållbart sätt bygga, bo och bedriva verksamhet. 

Vi vill bidra till att öka kunskapen om Naturhus och Hållbarhet, samt ge fler människor möjlighet att uppleva och vistas i ett naturhus.