Naturhus definieras av upphovsman, arkitekt och humanekolog Bengt Warne som ”varje byggnad som berikar utan att förstöra, plundra och förgifta”.

Naturhus är ett helhetskoncept som består av klimatskal, bostad och kretslopp. Hänsyn tas till material, energi och kretslopp där syftet är litet ekologiskt fotavtryck med trivsel i medelhavsklimat.