Vad är ett naturhus?

I sin bok “På acacians villkor” ( Warne förlag 1993) definierar Bengt Warne, ekoarkitekten, naturhuskonceptet:

1) Se till de egentliga behoven och inte till de konstlade.Tekniken skall underordnas biologins grundlagar. I livsstil, byggande och boende, måste vi lära av naturen.

2) Låt våra bostäder samarbeta med naturen. Organismer lever på ursprungliga flöden som sol, vind, regn, jord och växter. Vi kan forma våra hus enligt samma principer.

3) Ge husens innevånare möjligheten att själva styra flöden och kretslopp. Låt oss få elda, vädra, vattna, odla och förändra efter våra egna behov och tycken.

4) Använd sofistikerad men miljövänlig teknik när naturens resurser inte räcker till.

http://bengtwarne.malwa.nu/