Darking, Niklas Dahlström Kvalitetsansvarig, samt byggledning.

DARKING – DAHLSTRÖM ARKITEKTUR OCH INGENJÖRSKONST

Darking drivs av Niklas Dahlström som är Byggnadsingenjör och Arkitekt
MSA med inriktning på ekologiskt byggande, certifierad
Kontrollansvarig enligt PBL och projektledare enligt IPMA.

Företaget arbetar med teknisk konsultverksamhet inom bygg- och
anläggning och har erfarenhet av utredningar, skisser, framtagande av
förfrågningsunderlag, detaljprojektering och upprättande av tekniska
dokument. Vanligt förekommande uppgifter är att, förutom rena
arkitektuppdrag, hjälpa byggherrar med rambeskrivningar,
rumsbeskrivningar, tekniska beskrivningar enligt AMA och
Administrativa Föreskrifter samt vara beställarens stöd vid
upphandlingar och projekt. I verksamheten ingår även att åta sig
uppdrag som Bas-P, Kontrollansvar enligt PBL samt vara projekt-, bygg-
och projekteringsledare. Företaget startade år 2007 och har allt sedan
starten fokuserat på att erbjuda kunder tids-, kostnads-,
kvalitets- och miljömässiga lösningar.

Stor kunskap finns inom arkitektuppdrag av varierande storlek och
komplexitet. Niklas Dahlström har bland annat handlagt nybyggnad av
kontors- och butikslokaler för Kronofogden och Systembolaget i Västra
Hamnen i Malmö, varit med och utformat många större Bad-,
SPA- och konferensanläggningar runt om i Sverige, projekterat ny- och
ombyggnationer av flerbostadshus, villor, vårdanläggningar mm. Andra
exempel på uppdrag där Niklas Dahlström involverats i är
projekteringsledning och kontrollansvar för Västtrafiks nya
resecentrum i Torslanda, projekt- och byggledning för ombyggnad av
flerbostadshus i Ljungskile. Niklas Dahlström ingår i samarbetsgruppen
GreenhouseLiving och arbetar med arkitektur, konstruktion,
kontrollansvar, projektledning och byggarbetsmiljösamordning för
naturhus.

Färdigheter

Upplagt på

14 december, 2014